நாட்டுக்கு செல்லவிருப்பவர்கள் தூதரகத்தில் பதிவு செய்ய தேவையில்லை ...

நாட்டுக்கு செல்ல விரும்பும் அபுதாபியில் வசிக்கும் இலங்கையர்கள் இனி தூதரகத்தில் பதிவு செய்யத் தேவையில்லை என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இலங்கை ஏர்லைன் அபுதாபி / அல் ஐன் அலுவலகங்கள் மூலம் விமான டிக்கெட்கள் முன்பதிவு செய்து கொள்ள முடியும்.

தேவையான விமானப் பயணிகளின் எண்ணிக்கை முடிந்தவுடன், விமானம் புறப்படும் தேதி, நேரம் மற்றும் பி.சி.ஆர் சோதனைகளின் விவரங்கள் போன்ற  அறிவுறுத்தல்களையும் தகவல்களையும் ஸ்ரீ லிங்கன் ஏர் லைன் உங்களுக்கு அறியப்படுத்தும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

1. Chindika /0506639146 /chinthaka.perera@srilankan.com 

2. Kavinda / 0502492596 / kavinda.amarasinghe@srilankan.com

3. Gayan /  0526964621 / gayan.kasuntha@srilankan.com


SriLankan Airlines – Abu Dhabi

Electra Street , PO BOX 2086 , Al Darmaki Building, Abu Dhabi.( Next to Holiday in Hotel)

SriLankan Airlines – Al Ain

Muraba Road, Al Ain (Besides ALAM supermarket)